Mondhygiëne Haren

Spookt er nog een vraag door uw hoofd?

Antwoord op de vragen die iedereen zichzelf stelt

Een mondhygiënist, wat is dat precies?

Een mondhygiënist is een HBO-geschoolde paramedicus die u helpt uw gebit gezond te houden. Ter bevordering en bewaking van de kwaliteit dienen alle mondhygiënisten geregistreerd te staan in de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg).

De Wet BIG beschermt u tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Bovendien stelt de wet eisen aan het op peil houden van kennis na het afstuderen.

De bij wet beschermde titel van mondhygiënist mag alleen gevoerd worden door gediplomeerde mondhygiënisten die ingeschreven staan in een, aan de Wet BIG verbonden register.

Welke problemen behandelt een mondhygiënist?

Belangrijke functies van het gebit, zoals bijten, kauwen, spreken en zingen, kunnen achteruitgaan als zich problemen voordoen aan het gebit. Denk aan tandbederf en tandvleesontstekingen. Deze aandoeningen worden veroorzaakt door bacteriën die in tandplaque zitten.

Dit zachte en kleverige laagje vormt zich overal op het gebit en moet dagelijks verwijderd worden door te poetsen. Als tandplaque blijft zitten kan er een tandvleesontsteking ontstaan die bij lang aanhouden tot afbraak van het kaakbot leidt. Bovendien zorgen bepaalde bacteriën ervoor dat glazuur en tandbeen oplossen, met tandbederf tot gevolg. Een mondhygiënist behandelt deze problemen.

Wanneer is het slim om een mondhygiënist te bezoeken?

Het is verstandig om regelmatig naar een mondhygiënist te gaan. In het bijzonder bij:

 • Bloedend tandvlees tijdens het poetsen
 • Losstaande of van plaats veranderende tanden en kiezen
 • Rood en gezwollen tandvlees
 • Tandvlees dat zich niet strak om tanden en kiezen sluit
 • Terugtrekkend tandvlees
 • Regelmatig ontstaan van gaatjes (cariës)
 • Een vieze smaak of slechte adem
 • Vaak tandsteen of aanslag op het gebit

Of als mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem voor u vormt

Wat kan ik verwachten van het eerste consult?

Voor een eerste consult plannen wij altijd een afspraak van 45 minuten. Kosten hiervan worden veelal vergoed door uw verzekeraar.

Bij het eerste consult wordt:

 • Een medisch vraaggesprek afgenomen
 • De conditie en het probleem van uw tandvlees in kaart gebracht
 • Uitgebreid gesproken over de mogelijkheden en vervolgbehandelingen
 • Een begroting van de kosten gemaakt
 • Een afspraak gemaakt over vervolgbehandelingen
 • Uw tandarts schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen

Worden de kosten vergoed?

Steeds meer zorgverzekeraars zien het belang van een goede mondverzorging in. Daardoor wordt de behandeling van een mondhygiënist bij veel verzekeringen vergoed. Als u er zeker van wilt zijn dat dit ook voor u geldt, raden wij u aan om de voorwaarden in uw eigen polis na te kijken.

Indien de bedragen niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden, is het belangrijk dat u vooraf de kosten voor behandeling met ons bespreekt. Dit voorkomt problemen achteraf.
Het uurtarief bedraagt € 95,-.

Heb ik een verwijzing nodig?

Sinds kort heeft u geen verwijzing meer nodig van uw tandarts. Wel werken we intensief samen met veel tandartsen in de regio. Wij informeren uw tandarts altijd over de door ons uitgevoerde behandelingen en conclusies. Hiervan kunt u uiteraard een kopie krijgen.

Kan een mondhygiënist alle mondproblemen verhelpen?

Nee. Hoewel onze kennis en ervaring ver reiken, komen wij ook problemen tegen die door ons niet te behandelen zijn. Om u toch te kunnen helpen, werken wij nauw samen met tandartsen in de regio. Wij kunnen ook een doorverwijzing naar een parodontologiepraktijk verzorgen of overleg voeren met uw huisarts of specialist.

Uiteraard geschiedt dit alles in goed overleg en na toestemming van uw zijde. Bij medicijngebruik overleggen we met uw huisarts of specialist voorafgaand aan een behandeling.

Hoe lang is de wachttijd voor een eerste consult?

U moet rekening houden met een wachttijd van ongeveer 6 tot 8 weken. In het geval van ernstige klachten en pijn proberen wij u altijd zo snel mogelijk te helpen.

Ik ben bang!

Ziet u op tegen de behandeling? Vertel het ons wanneer u een afspraak maakt. Wij hebben veel ervaring met patiënten die bang zijn en plannen dan extra tijd in voor de behandeling. We leiden u stap voor stap door de behandeling en vertellen u rustig wat we gaan doen en hoe. Als u wilt kunnen we uw gebit plaatselijk verdoven.

Onze ervaring is dat bijna iedereen achteraf constateert dat het reuze mee is gevallen.

 

 

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen?

Neem gerust contact op.